Primary logo

As a key component of our identity, the primary logo is one of its most visible parts and is the preferred version for all materials and communications. Use the Resource files tab to download the version of the logo that is best suited for the given application. The logo must be used as provided and cannot be altered in any way. Please visit the Guidelines section to review proper and improper usage of the logo.

Primary logo positive
Primary logo negative

Download Resource Files

Other languages

Logotipo Principal
El logotipo principal es la versión idónea para todos los materiales y comunicaciones, un componente clave y una de las partes más visibles de nuestra identidad o marca. Utilice la barra de Recursos para descargar la versión del logotipo que se ajuste mejor para su aplicación. El logotipo debe ser utilizado tal y como viene proporcionado, y no debe ser alterado de ninguna manera. Por favor visite la sección de Directrices para conocer la utilización apropiada e inapropiada del logotipo.

Primární logo
Primární logo je klíčovým prvkem naší identity. Představuje jednu z jejích nejviditelnějších součástí a je preferovanou verzí pro všechny materiály i komunikaci. Verzi loga, která je nejvhodnější pro určité použití, naleznete pod odkazem na soubory ke stažení. Logo je nutné používat v takové podobě, jak je zavedeno, a není možné jej žádným způsobem měnit. Více informací o správném a nesprávném používání loga naleznete v sekci Pokyny.