Usage on backgrounds

When placing the logo on an image, color or pattern, it is essential that there is enough contrast between the logo and the background. The logo must not be placed on backgrounds that distract from or compete with the logo.

Logo usage on backgrounds

Download Resource Files

Other languages

En fondos
Cuando se coloca el logotipo en una imagen, sobre un fondo a color o sobre un dibujo, es esencial que exista suficiente contraste entre el logotipo y el fondo. El logotipo no debe ser colocado en fondos que distraigan o compitan con el logotipo.

Logo na pozadí
Při umisťování do obrázku nebo na barevné či vzorované pozadí je důležité zachovat mezi logem a pozadím dostatečný kontrast. Logo se nesmí používat na pozadích, které od něj odvádějí pozornost nebo s ním jsou v konfliktu.