Minimum size

The Minimum size has been carefully established to ensure our logo is reproduced correctly in smaller sizes. At Minimum size, the logo is still clearly legible and provides a strong level of identification. When using a lower-quality printing technique (i.e. screenprinting), it is recommended that the logo be used in a larger size.

Logo minimum size

Download Resource Files

Other languages

Tamaño mínimo
Un tamaño mínimo ha sido cuidadosamente elegido para asegurar que nuestro logotipo es reproducido correctamente a tamaño pequeño. A tamaño mínimo, el logotipo mantiene una clara legibilidad y muestra una fuerte identificación. Cuando se utilizan técnicas de impresión de baja calidad, por ejemplo la serigrafía, es recomendable utilizar el logotipo a tamaño más grande.

Minimální velikost
Minimální velikost byla zvolena po pečlivém uvážení a jejím cílem je zajistit, aby bylo logo správně reprodukováno v menších velikostech. Logo v minimální velikosti je stále dobře čitelné a velmi dobře identifikovatelné. Při používání technologie s nižší kvalitou tisku (např. sítotisk) se doporučuje použít logo většího rozměru.