Online manuál vizuální identity značky Král vín stanovuje jasná pravidla pro jednotné používání našeho vizuálního stylu.

Naše identita není tvořena pouze logem. Jedná se o jedinečný grafický systém složený z různých prvků, které společně vytvářejí náš charakteristický vizuální styl. Abychom dospěli k efektivnímu a konzistentnímu používání naší identity a zaručili její spolehlivou rozpoznatelnost, je důležité tato pravidla dodržovat.

© Král vín, www.kralvin.cz / Identitu vytvořila agentura Touch Branding.

Odeslat stránku

Odeslat stránku