Náš online manuál vizuální identity EWAS stanovuje jasná pravidla pro jednotné používání vizuálního stylu.

Naše identita není tvořena pouze logem. Jedná se o jedinečný grafický koncept složený z různých prvků, které společně vytvářejí náš charakteristický vizuální styl. Abychom dospěli k efektivnímu a konzistentnímu používání naší identity, vybudovali silné povědomí o naší značce a zaručili její spolehlivou rozpoznatelnost, je důležité tato pravidla dodržovat.

©2012 EWAS, s.r.o.

Odeslat stránku

Odeslat stránku