Corporate colors

Our Corporate colors are a distinct and crucial part of our identity as they make our brand instantly recognizable. When applied consistently, our Corporate colors also provide a strong visual link across various materials and communications and set our company apart from the competitors. No colors other than the ones specified below may be used.

Corporate Colors - One
Corporate Colors - Two
Corporate Colors - Three
Corporate Colors - Four

Download Resource Files

Other languages

Colores de la compañía
Los colores de nuestra compañía son una parte crucial y distintiva de nuestra identidad al hacer nuestra marca instantáneamente reconocible. Cuando se aplica de manera consistente, nuestros colores empresariales también otorgan un fuerte vinculo visual en varios de nuestros materiales y comunicaciones, a su vez, diferencia nuestra empresa de nuestros competidores. No se permite la utilización de ningún otro color excepto los especificados debajo.

Korporátní barvy
Barvy naší společnosti jsou rozlišující a zásadní částí naší identity, protože díky nim lze značku okamžitě rozpoznat. Při konzistentním používání naše korporátní barvy také představují efektivní vizuální pojítko mezi různými dokumenty a komunikací a odlišují společnost od konkurence. Není dovoleno používat jiné než níže uvedené barvy.