Clear space

The Clear space has been established to ensure logo visibility and impact. Maintaining the Clear space zone between the logo and other graphic elements such as type, images, other logos, etc. ensures that the logo always appears unobstructed and distinctly separate from any other graphic elements.

Clear space for logo

Download Resource Files

Other languages

Espacio en blanco
El espacio en blanco ha sido establecido para asegurar la visibilidad y el impacto del logotipo. Manteniendo el espacio en blanco entre el logotipo y otros elementos gráficos, como imágenes u otros logotipos, nos aseguramos que nuestro logotipo aparecerá sin ningún tipo de obstrucción y distintivamente separado de otros elementos gráficos.

Ochranná zóna
Ochranná zóna zajišťuje viditelnost loga a jeho správné působení. Zachováním ochranné zóny mezi logem a jinými grafickými prvky, jako jsou textový blok, obrázky, jiná loga atd. se zajistí, že logo nebude ničím rušeno a bude výrazně odděleno od veškerých dalších grafických prvků.