Business cards

The business card template uses the Primary logo. The only part of the template that should be edited is the text. The size and position of all other elements should remain unchanged. This template should be used for all employees of our company.

Business cards - horizontal
Business cards - portrait

Download Resource Files

Other languages

Tarjetas de negocio
La plantilla para tarjetas de negocio utiliza el logotipo principal. La única parte de la plantilla que debería ser modificada es el texto. El tamaño y posición del resto de elementos debería permanecer sin cambios. Esta plantilla debería ser utilizada por todos los empleados de nuestra empresa.

Vizitky
V šabloně pro vizitky je použito primární logo. Jedinou částí šablony, kterou lze editovat, je text. Rozměry a pozice dalších prvků by se měnit neměly. Šablona by se měla používat pro všechny zaměstnance společnosti.