Název v textu

Při psaní názvu společnosti v textu a v tištěných či online dokumentech vždy používejte správný formát. Konzistentní používání názvu společnosti je znakem profesionality a pomáhá vytvářet povědomí o naší značce.

Na obrázku naleznete správně a nesprávně napsaný název společnosti v textu.

© Armáda spásy, www.armadaspasy.cz / Identitu vytvořila agentura Touch Branding (www.touchbranding.cz)

Odeslat stránku

Odeslat stránku